2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $363.76B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $6.95B

The United Traders is a trading company of U.S stock markets operating since 2009. The United Traders will use the blockchain technology to expand their platform and create a marketplace for cryptocurrencies powered by an ERC-20 token.

The actual platform feature a pool of algorithmic strategies which was employed by the Kvadrat Black SPC hedge fund named as Kvadrat Black, a Type C strategy (a pool of manual and algorithmic strategies extensively used on the cryptocurrency markets), an IPO with United Traders (a feature which allows investors to buy shares of companies offering IPO’s on a provisional subscription basis) and OTC (a feature which allows an investor to buy shares in non-public companies).

United Traders Token (UTT) is an ERC-20 token that will be used to pay for trading services on the platform.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.12
24სთ დაბალი $0.12
24სთ მაღალი $0.13
ფასი BTC-ში 0.00001100127135 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 100,000,000 UTT
მაქსიმალური რაოდენობა 100,000,000 UTT
კაპიტალი $12,183,765
24სთ მოცულობა(კოინი) 156 UTT
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $19
ბოლო განახლება 2020-10-10 02:11:44 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time United Traders Token widget into your website copy the following code.