2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $271.37B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $5.26B

Rivetz works through the Trusted Execution Environment: a private hardware “vault” on your phone that is completely independent from the operating system. Inside of this vault, everything is isolated – so no apps or software or operating system can see what’s inside. This is where Rivetz works to securely manage your secrets, your passwords, keys, and other private information.

RvT Tokens power Rivetz: RvT is an Ethereum-based token that works with the blockchain to cryptographically prove that the vault in your phone is secure, all the way from the manufacturer to your pocket. The RvT blockchain can perform a health check, verifying that your vault’s integrity is intact, and that transactions you send are exactly the ones you intended.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.02
24სთ დაბალი $0.02
24სთ მაღალი $0.03
ფასი BTC-ში 0.00000303653824 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 200,000,000 RVT
მაქსიმალური რაოდენობა 200,000,000 RVT
კაპიტალი $5,525,868
24სთ მოცულობა(კოინი) 5,312 RVT
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $147
ბოლო განახლება 2020-07-04 03:20:55 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Rivetz widget into your website copy the following code.